You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Reklamace
Jak postupovat při reklamaci?

Běžná reklamační lhůta na všechny výrobky je dle zákona 24 měsíců ode dne zakoupení. Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu, nebo doručte osobně na stejnou adresu.

Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek ve spolupráci s výrobcem posouzen. Reklamace bude vyřízena bez zbytečních odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (marné uplynutí této dohodnuté lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy). 

Adresa pro zasílání reklamací

Trek Sport - Robert Janda
nám. Republiky 21
301 00 Plzeň
Česká Republika

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +420 377 221 093 nebo emailové adrese info@trek-sport.cz