You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VOP
Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností a kupujícím.
Prodávající: e-shop

Trekking sport - Robert Janda
náměstí Republiky 135/21
301 00 Plzeň
IČ: 69445621
Tel.: +420.377 221 093
Email: info@trek-sport.cz

Jsme plátci DPH


Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Provozovatel má povinnost dodat zboží spotřebiteli do 30 dnů, pokud se spolu obě strany nedomluví jinak (např. při dočasné nedostupnosti zboží).

Na již zlevněné zboží nelze uplatit další registrační slevu.

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením (např. emailem, SMS, telefonicky). V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Při navrácení zboží může být přihlédnuto k míře jeho použití, znečištění, či poškození obalových materiálů. V takovém případě má prodejce právo si účtovat náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu, nebo vrátit použité zboží zákazníkovi. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese sám náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od data příjmu vráceného zboží.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies, jejichž volbu vyberete ve spodní liště prohlášení na titulní stránce. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ceny poštovného a balného

Platba předem na účet: 89kč -125kč (dle zvolené přepravy)
Dobírka: 114kč - 189kč (dle zvolené přepravy)
Dobírka do zahraničí: 290kč

Při objednávce nad 2999kč poštovné ZDARMA (vyjma České pošty)

Při platbě převodem vyčkejte na zaslání fa s platebními údaji.

Vzor odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Jméno a příjmení odesílatele:
Adresa:
Další kontaktní údaje: email, telefon:

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy): Trek Sport - Robert Janda
IČO: 69445621
Sídlem: nám. Republiky 21, Plzeň

Doručovací adresa: Trek Sport - Robert Janda, nám. Republiky 21 Plzeň 301 00

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.trek-sport.cz objednal/a ........................... v hodnotě ................ Kč, včetně DPH. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky ........................................ jsem od Vás obdržela dne .......... objednávka číslo ......................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu Trek Sport - Robert Janda, nám Republiky 21, Plzeň 301 00.

Kupní cenu  .................................. plus poštovné mi poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ....................., vedený u ................... banky a.s.

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji

V ............................ dne ............................

S pozdravem,
vlastnoruční podpis

Příloha: Daňový doklad - Faktura č. ...................................

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/